Zurück zum Timetable

K6 Gefäßchirurgischer Nahtkurs: Aortenprothese, Patchplastik

Datum: 20.04.2018
Beginn: 08:30:00
Ende: 10:00:00
Ort: Chir. Trainingslabor - großer Kursraum
Kategorie(n): Chirurgisches Trainingslabor
Vorsitzende:Andreas Gussmann (Berlin)
Michael Naundorf (Berlin-Zehlendorf)


Präsentationen: